Til læreren

'Reformationen – hvad betyder den for dig?' er et undervisningsprojekt til kristendoms- og historieundervisningen i udskolingen med fokus på opdragelse/familieliv og kønsroller/ligestilling på reformationstiden kontra i dag. 

Materialet her på websitet er delt op i de tre nedenstående temaer. Hvert tema består af en række elevtekster og debatspørgsmål. Nogle steder er der desuden rollespil, hvor eleverne bl.a. indtager roller som unge fra henholdsvis reformationstiden og nutiden og indgår i en samtale om skyld, skam og tro på tværs af tid. Der er også en lydfil, hvor eleverne kan komme en tur med i Skærsilden. I kan også bestille besøg af vores samtalesalon.

1) Provokerende præst 

2) Opdragelse og familieliv

  • Elevtekster og debatspørgsmål​
  • Kortfilmen Man bliver sgu så klog (varer 2 min.), der lægger op til debat om opdragelse og familieliv i dag kontra på reformationstiden. 

3) Kønsroller og ligestilling

  • Elevtekster og debatspørgsmål​
  • Kortfilmen Games of Clowns (varer 2 min.), der lægger op til debat om kønsroller og ligestilling i dag kontra på reformationstiden. ​

Book samtalesalon

Få besøg af vores samtalesalon om kønsroller og opdragelse på reformationstiden kontra i dag.

Læs mere

Om materialet

Fag: Kristendomskundskab og historie

Målgruppe: Udskoling

Materialet består af: tekster, rollespil, lydfiler, kortfilm og en gratis samtalesalon

Tidsforbrug: 2-10 lektioner.

Læringsmål og tegn på læring

At eleverne:

- Reflekterer over, i hvilket omfang reformationen påvirker hverdagslivet i dag.

- Reflekterer over deres eget familieliv, opdragelse og opfattelse af kønsroller – i en reformationshistorisk ramme.

- Tilegner sig viden om de historiske aspekter af reformationen.

Eleverne kan redegøre for:

- Hvilket syn reformatorerne havde på familiens samvær, børnenes opdragelse og familiemedlemmernes indbyrdes hierarki.

- Ligheder og forskelle i børneopdragelsen på henholdsvis reformationstiden og i dag.

- Ligheder og forskelle i forhold til kønsrolleopfattelsen på reformationstiden kontra i dag. 

- Reformationens indflydelse på den danske folkekirke.  

Flere gratis materialer

YouGlobe har lavet en lang række gratis undervisningsmaterialer.

Find materialerne her