Nu bestemmer samfundet over kirken

På reformationstiden var det kirken, der bestemte, hvordan samfundet skulle indrettes. I dag er det samfundet, der bestemmer, hvordan kirken skal indrettes.

På reformationstiden bestemte kirken stort set alt i samfundet. I dag er det samfundet, der bestemmer over kirken. Den danske kirke – folkekirken – er nemlig underlagt Folketinget, hvilket betyder, at Folketinget bestemmer over folkekirken. F.eks. har Folketinget bestemt, at homoseksuelle kan blive viet i folkekirken.

Folketinget stiller også krav til andre trossamfund. Lige nu diskuterer man f.eks, hvad vi som samfund skal kræve af landets trossamfund for at anerkende dem som trossamfund. F.eks. diskuterer man, om et trossamfund skal overholde principper om ligestilling mellem kønnene for at blive anerkendt som trossamfund. 

Kristeligt Dagblad: Ligestilling kan afgøre trossamfunds fremtid

Skal kirken bestemme, hvordan der må bygges?
I dag er det en del af den danske lovgivning, at kirkerne må være med til at bestemme, hvordan der kan bygges i nærheden af en kirke. Det viser bl.a. en sag fra Holstebro, hvor folkekirken ikke mente, at der måtte blive bygget et stort indkøbscenter i nærheden af kirken. Det vakte stor debat, fordi mange mener, at kirken ikke længere har ret til at blande sig i den slags sager. 

Dagbladet Holstebro-struer: Biskop svarer på kritikken

Kirken mister indflydelse
Kirken har i det hele taget fået mindre indflydelse. Befolkningens opbakning til folkekirken er nemlig faldet. I 1990 var 89,3 procent af befolkningen i Danmark medlem af folkekirken. I 2017 var tallet faldet til 75,9 procent. 

Det skyldes primært, at der dør flere medlemmer af folkekirken, end der er nyfødte, som meldes ind i forbindelse med deres dåb. Ca. 90 procent af de danskere, der dør, er medlemmer af folkekirken. Men det er kun ca. 64 procent af de nyfødte, som bliver døbt. Hvis man ikke bliver døbt, bliver man ikke medlem af folkekirken.

Find flere medlemstal for folkekirken på folkekirkens hjemmeside

 

Katolikker - protestanter

Efter reformationen blev kristendommen delt op i katolicismen og protestantismen. I dag er der cirka 800 millioner protestanter i verden, mens der er 1,1 milliard katolikker.

I Sydeuropa er de kristne primært katolikker, og det er stadig paven, der er kirkens øverste leder. Mens de kristne i Nordeuropa primært er protestanter.

Kirken i dagens Danmark

I Danmark er de fleste indbyggere protestanter, og den protestantiske kirke er Danmarks folkekirke. Tre ud af fire danskerne (76 procent) er medlem af folkekirken i dag, mens der kun er cirka 40.000 katolikker (0,7 procent).

Kirkens gudstjenester og andre ritualer som dåb, vielse og begravelse foregår stadig efter Luthers ideer. Præsten taler dansk, så alle kan forstå det, og der bliver sunget salmer på dansk. Der findes ingen klostre med munke eller nonner, og der er ingen pave.

Spørgsmål til debat

1) På hvilken måde påvirker kristendommen jeres hverdag, f.eks. derhjemme eller i skolen?