Samtalesalon om kønsroller og opdragelse

- på reformationstiden kontra i dag

Book samtalesalon

Få besøg af vores samtalesalon om kønsroller og opdragelse i dag kontra på reformationstiden. Samtalesalonen varer halvanden time og er en blanding af korte oplæg, humoristiske kortfilm om kønsroller og børneopdragelse samt masser af samtaler og refleksion om spørgsmål knyttet til familieliv, opdragelse samt køn og kønsroller – i dag kontra på reformationstiden.

Når du udfylder nedenstående, hører du fra os inden for få dage, hvorefter du har mulighed for at bekræfte en endelig booking. 

Salonen er for udskolingsskoler og flere klasser kan deltage i salonen. Kun lokalets størrelse sætter begrænsningen. I lokalet skal der være computer tilsluttet til storskærm og højttalere, så vi kan afspille film og podcasts.

Pris: 1.800 for skoler på Sjælland og 2.500 kr. for skoler på Fyn og i Jylland.

Læringsmål og tegn på læring

At eleverne:

- Reflekterer over, i hvilket omfang reformationen påvirker hverdagslivet i dag.

- Reflekterer over deres eget familieliv, opdragelse og opfattelse af kønsroller – i en reformationshistorisk ramme.

- Tilegner sig viden om de historiske aspekter af reformationen.

Eleverne kan redegøre for:

- Hvilket syn reformatorerne havde på familiens samvær, børnenes opdragelse og familiemedlemmernes indbyrdes hierarki.

- Ligheder og forskelle i børneopdragelsen på henholdsvis reformationstiden og i dag.

- Ligheder og forskelle i forhold til kønsrolleopfattelsen på reformationstiden kontra i dag. 

- Reformationens indflydelse på den danske folkekirke. 

  • Hvordan er det hjemme hos dig?
  • Hvem bestemmer, hvad du må?
  • Hvad er tilladt, og hvad er forbudt?
  • Hvordan er rollefordelingen mellem mor og far?