Opdragelse og familieliv efter reformationen

Efter reformationen blev familien idealet for fællesskabet mellem mennesker. Og der var en klar rollefordeling mellem mand, kvinde og børn. 

Før reformationen kunne man trække sig tilbage fra verden og gå i kloster for at blive from og hellig, men efter reformationen blev klostrene afskaffet i Danmark. I stedet blev familien en grundstamme for dagligdagslivet og det sted, hvor det enkelte menneske skulle leve i overensstemmelse med Guds vilje. Familien blev idealet for fællesskab mellem mennesker og et værn mod ensomhed. 

I familien var der en helt klar rollefordeling mellem mand, kvinde og børn. Manden var overhoved, og børn og eventuelle tjenestefolk skulle forstå deres plads som et kald fra Gud. Det var vigtigt at forstå, at der var forskel på dem, der skulle adlyde, og dem, der havde myndighed og ansvar. Hvis ikke den forskel blev respekteret, ville alt blive kaos efter Luthers mening.  

Farens rolle

Faren havde ansvaret for hele familien. Det var ham, der bestemte over både børnene og moren og eventuelt også over tjenestefolkene. Det var hans ansvar, at børnene blev opdraget korrekt og i den kristne tro. Og han havde ret til at slå sine børn. Såvel Guds ord som fysisk afstraffelse blev nemlig set som vigtige opdragelsesmidler.

Faren skulle sørge for bordbøn og sikre, at katekismen, salme- og bønnebøger samt Bibelen blev en del af familiens dagligdag.

Det blev forventet, at faren var en god rollemodel for kristen livsførelse. Hvis hans kone døde, var han nødt til at gifte sig igen, så der var en til at tage sig af børnene og de huslige pligter. 

Morens rolle

Ligesom faren skulle moren være en god rollemodel for kristen livsførelse. Og hun skulle gøre, som hendes mand forlangte. Hun var altså underlagt sin mand, men havde en selvstændig position i forhold til børnene og eventuelle tjenestefolk. 

Morens ansvar handlede først og fremmest om at passe hus og børn. Hendes pligter var alt det, der hørte til inden for hjemmets fire vægge: madlavning, rengøring, tøjvask osv.

Kvinden kunne kun fungere som overhoved i hjemmet, hvis manden døde. Men ofte var kvinden nødt til at gifte sig hurtigt igen, hvis manden døde, fordi hun havde brug for en mand til at forsørge hende og børnene. 

Barnets rolle

Luther mente, at børn skulle forstå deres plads som et kald fra Gud. Og deres plads var, at de skulle underordne sig deres forældre og gøre, som de sagde – især hvad deres far sagde. 

Barnet var fyldt op af arvesynd, og derfor kunne det være nødvendigt at piske noget af synden ud af barnet. 

Vores familier i dag

Vor tids familieforståelse er stærkt påvirket af reformationen. Dengang lagde man stor vægt på familiens betydning – og det gør vi stadig i dag. Dengang havde man dog et syn på familieliv og opdragelse, som var præget af autoritet og lydighed og dermed meget anderledes end i dag.

I dag er der stadig mange, der tænker, at det er mest trygt og stabilt, hvis man lever sit liv i en familie, fremfor f.eks. at bo alene. Men billedet af, hvordan en familie kan se ud, har ændret sig meget: Delebørn, sammenbragte børn, ægtefæller af samme køn og forskellige former for kollektive boformer indgår i de forskellige familieformer i dag. Desuden har man i dag helt andre forestillinger om medbestemmelse og ligeværd, også inden for hjemmets fire vægge.

Kilde: Luther2017.dk