Om

´Reformationen - hvad betyder den for dig?´ er udviklet af foreningen Youglobe i samarbejde med Ballerup og Rødovre biblioteker og med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Foreningen YouGlobe arbejder for at klæde børn og unge på til at tage aktiv stilling til deres nære omgivelser og samfundet som helhed – og give dem lyst og mod til at påvirke omgivelserne, når de synes, at noget skal laves om. Det sker gennem gratis undervisningsmaterialer og diagmøder om fx trivsel i klassen, demokrati, kønsroller, EU og meget andet.