Strikse regler for livet som barn

Børn skulle adlyde deres forældre. I det hele taget var der strenge regler for, hvordan de skulle opføre sig.

I 1500-tallet var det normalt at straffe børn. Men mente, at det var godt for dem at få pisk med et ris, som f.eks. bestod af en håndfuld grene. Så kunne de bedre lære og huske. Jo mere ris, børnene fik bagi, jo bedre mennesker ville de blive. De børn, der gik i skole, blev også skældt ud og slået hver dag af deres lærere, især hvis de ikke kunne huske deres lektier. 

Børn skulle viste respekt og lydighed over for deres forældre, og de skulle tage sig af deres mindre søskende. De blev opdraget hen mod deres kommende arbejdsopgaver som voksne. Som regel fulgte de i forældrenes fodspor. Drengene hjalp deres far i marken eller på gården eller lærte deres fars håndværk eller erhverv. Pigerne lærte husmorens opgaver, som bl.a. var at lave mad og vaske tøj. Det var også almindeligt, at børn allerede i syv års alderen blev sendt bort til andre familier som tjenestepiger eller -drenge.

Bøger skulle guide til god opdragelse
Der var altså helt klare regler for, hvordan børn og unge skulle opføre sig. Der blev skrevet bøger, som 
skulle tvinge dem til at overveje, hvordan man står op om morgenen, beder sin bøn, spiser ved bordet, sover i sengen og bevæger sin krop. Og Luther skrev sin lille Katekismus – en guide til præsterne til, hvordan de skulle indføre borgerne i den kristne tro. 

Luthers lille Katekismus

Luther skrev i 1529 Den lille Katekismus for at fortælle folket om den nye tro. Alle skulle lære Katekismus udenad. Katekismus forklarer De ti Bud, troen, Fadervor, dåben og nadveren. Den var opbygget som spørgsmål og svar. Husfaderen eller læreren spurgte børnene, som så skulle svare i kor eller hver for sig. Bogen fik stor betydning for den kristelige børneopdragelse i Danmark.

Se hvad Luther blandt andet skrev om børn og fædre:

  • Og fædre, gør ikke jeres børn vrede, så de mister modet, men opdrag dem med Herrens tugt og formaning.
  • Adlyd jeres forældre i herren, for det er ret og rigtigt. “Ær din far og din mor”. Det er det første bud, der er knyttet et løfte til: “for at det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden”.

Spørgsmål til debat

1) Hvordan adskiller børneopdragelse i dag sig fra dengang?

2) Hvad bestemmer dine forældre i forhold til dit liv?  

3) Hvordan får dine forældre dig til at gøre, som de ønsker?  

4) Hvordan tror I, det har været at vokse op i en familie, hvor det var tilladt at slå sine børn? 

'Børnespejlet' er Danmarks ældste børnebog. Den er skrevet i 1568 af en rektor i Vejle, Niels Bredal. Til højre Luthers lille Katekismus, der fik stor betydning for børneopdragelse efter reformationen.

Børnespejlet

I bogen 'Børnespejlet' kunne børn læse om, hvordan de skulle opføre sig. Den blev skrevet for borgerskabet, for at deres børn kunne lære ordentlige manerer. Se hvad 'Børnespejlet' blandt andet skriver om, hvordan børn skal stå op om morgenen og bære sig ad med at spise pænt:

  • De skal stå op i rette tid og straks klæde sig på. De skal rede håret og vaske hænder og mund. Herefter skal de bede til Gud, læse De 10 Bud, trosbekendelsen og Fadervor.
  • De må ikke tage for store bidder. De skal tørre fingrene, ikke slikke dem. Neglene må ikke være for lange, og de må hverken grine eller le samt tale dårligt om andre.
  • Børnene skulle ikke altid forbydes at lege, men måtte godt af og til more sig, fx med bolde, løb og hop, dans og sang. Men de måtte ikke spille kort og kaste terninger eller bande og tale dårligt om Gud, for det ville blot lære dem at stjæle og lyve, trække hinanden i håret og skændes.

Kilder: Luther2017.dk, ‘Anne, Jørgen og Reformationen’ af Pia Sigmund, ‘Lutherbogen - Luthers liv og tanker belyst gennem citater fra hans værker’ ved Svend Lerfeldt, ‘Børnespejlet’ af Niels Bredal, ‘Dansk skolehistorie’, bind 1, m.fl.