Hvad var reformationen?

Reformationen var en slags revolution, der ændrede både kirke og samfund. 

At reformere betyder at ændre eller forny. Reformationen er en betegnelse for den ændring eller fonyelse af kirken, som foregik i 1500-tallet, og som endte med, at den kristne tro blev opdelt i to retninger: Katolicismen og protestantismen. Reformationen var en proces, der foregik over mange år. Den begyndte i Tyskland og bredte sig langsomt til flere andre lande, først i Nordeuropa, senere i andre dele af verden.

Nogle vil kalde reformationen for en revolution, fordi den revolutionerede både kirke og samfund. Den tyske præst og munk Martin Luther var en af protestanternes vigtigste ledere, og han fik stor betydning for den kristendom, vi har i Nordeuropa i dag. Reformationen var et opgør med forestillingen om, at paven stod mellem Gud og mennesker. Luther hævede, at ethvert menneske står direkte over for Gud, og at man ikke kan opnå frelse ved at købe aflad, men kun via troen på Guds nåde.

Kirken havde stor magt
Før reformationen havde den katolske kirke stor magt i Europa. Paven var kirkens øverste leder, og hans ord blev adlydt af de kristne konger og af præsterne i hver eneste landsby i hele Europa. Kirken havde stor betydning i de kristnes hverdag. Borgerne hørte hver søndag præsten fortælle om den kristne tro. Det var i kirken, at kristne blev døbt, konfirmeret, gift og begravet. Kirken var et samlingssted, der bandt folk sammen. Ingen ville stå uden for dette fællesskab.

Præstens ord blev opfattet som sandhed. Han blev opfattet som Guds repræsentant på jorden og kunne derfor ikke siges imod. Man var overbevist om, at hvis blot man adlød den lokale præst, ville man forblive i det kristne fællesskab. I kirken lyttede man til lange taler og sange, men det foregik på latin, så næsten ingen forstod, hvad der foregik.

Kongen, adelen og bisperne bestemte det hele, og bønderne havde ikke noget at skulle have sagt. De rigeste borgere i byerne ville også gerne være med til at bestemme, men det fik de ikke altid lov til.

Reformationen forklaret på 5 minutter

Hvad var det nu lige, der skete under reformationen? Se en kortfilm, der forklarer reformationen på 5 minutter, lavet af Folkeuniversitet og Rather Homemade Productions.  

Hvad var Luther med til at ændre?

  • Kongen blev kirkens øverste leder
  • Alle kunne frit diskutere Bibelen
  • Præsten talte et sprog folk kunne forstå
  • Slut med at købe afladsbreve
  • Kirken gik fra katolsk til protestantisk
Læs mere

Bogtrykker- kunsten

Under reformationen begyndte man at trykke bøger i stedet for at skrive dem af i hånden. Det var med til at udbrede Luthers tanker. 

Læs mere

Kilder: ‘Reformationen’ af René Bank Larsen, ‘Reformationen – Martin Luther og Katharina von Bora’ af Hjørdi Winther Christensen ‘Reformationen’ af Carsten Bo Mortensen, ‘Martin Luther’ af Sara Brandhøj Sørensen, ‘Anne og Jørgen og reformationen’ af Pia Sigmund.