Trykpressen udbredte Luthers tanker

Da man fandt ud af at trykke bøger, blev det meget lettere at sprede information og viden. Dermed blev også Luthers tanker udbredt blandt folket. 

På reformationstiden havde man hverken radio, tv eller aviser. Man havde heller ikke internet, telefoner, kopimaskiner eller trykkerier. Og det tog op til tre år at kopiere en bog i et enkelt eksemplar – for man skulle skrive den af i hånden. Det betød, at det var meget svært at dele information med andre.

Derfor fandtes der ikke ret mange bøger, og de få bøger, der fandtes, var skrevet på latin, så almindelige mennesker ikke kunne læse dem – hvis de da overhovedet havde lært at læse.

Så da Luther ville fortælle folk, at han mente, at kirken snød dem, kunne det tage lang tid at få budskabet ud til mange mennesker. Man var nødt til at lave plakater og foldere i hånden og dele ud. Men heldigvis for Luther var der blevet opfundet en såkaldt trykpresse, som kunne trykke sider og bogstaver. Trykpressen – eller bogtrykkerkunsten som den også kaldes – blev mere og mere udbredt netop på Luthers tid.

Alle fik adgang til viden
Opfindelsen gik ud på, at man støbte bogstaver i bly. Man satte bogstaverne op i bakker, så de dannede hele sider med sætninger. Dem kunne man så trykke bøger med. Trykpressen spillede en vigtig rolle for udbredelse af information på reformationstiden. 

Metoden var et gennembrud: Fra at bruge et år på at skrive 300 sider i hånden kunne man trykke 300 sider på en dag. Dermed blev det meget lettere at dele information og viden mellem mennesker.

Efterhånden som trykkemetoden blev udbredt, fik folket adgang til viden. For samfundet var det en stor forandring. F.eks. kunne folk selv læse Bibelen og tage stilling til, hvad der stod i den. Kirken kunne ikke længere kontrollere, hvad der blev trykt og spredt i befolkningen. Det betød, at kirken ikke længere havde så meget magt over folket.

Luthers plakat blev trykt og omdelt
Med opfindelsen af trykpressen blev Luthers plakat trykt og omdelt mange gange. På den måde blev Luthers budskaber hurtigt spredt i Tyskland og senere i hele Europa. Folk i andre byer og lande kunne med deres egen trykpresse hurtigt sprede hans tanker om, hvordan kirken burde forandres.

Uden Gutenbergs opfindelse af trykpressen ville det have været svært for Luther at udbrede sine tanker og få folk med på sine ideer.

Spørgsmål til debat

1) Hvad tror I, det betød for samfundet, at det var så svært at sprede viden og information blandt folk?

2) Hvordan ville I sprede et buskab, hvis der hverken fandtes trykkerier, kopimaskiner, kameraer, telefoner eller internet?

3) Hvad betyder det for samfundet i dag, at det er så let at sprede budskaber via internet og sociale medier?

Johan Gutenberg

Trykpressen blev opfundet af en tysker, der hed Johan Gutenberg. Gutenbergs opfindelse bredte sig hurtigt i Europa og senere til resten af verden – og er blevet kaldt årtusindets vigtigste opfindelse, fordi nye ideer og opdagelser nu kunne brede sig mellem mennesker, oplyse folk og inspirere dem til nye tanker. 

I dag bestemmer staten over kirken. Ikke omvendt.

Læs mere

Kilder: Rødovre og Ballerup biblioteker