Alle gik rundt og var angste for skærsilden

På reformationstiden var man bange for Gud. Meget bange. For det var ham, der bestemte, hvor meget og hvor længe man skulle pines i skærsilden, når man døde.

På reformationstiden troede man ikke på, at man kunne komme direkte i himlen, når man døde. For som menneske gjorde man så mange forkerte ting i løbet af sit liv, at man skulle renses for sine synder, inden man kunne komme i himlen. For at blive renset skulle man i skærsilden, og her blev man pint og plaget. Skærsilden var et slags torturkammer, der gennem smerte og lidelse rensede ens sjæl for de synder, man havde begået.

Synd, skam og skærsild

Synd: Handling eller tankegang, som er i strid med Guds vilje. Løgn, utroskab, misundelse, grådighed var noget af det, der blev betragtet som synder.

Skam: Ubehagelig følelse af ydmygelse, skyld eller flovhed, fremkaldt af bevidstheden om at have gjort noget forkert eller pinligt.

Skærsild: Sted eller tilstand, hvor de dødes sjæle ifølge katolsk forestilling straffes og enten renses for synd, før deres indtræden i gudsriget, eller fortabes i helvede. 

Ny fortolkning af skærsilden

Med reformationen overgik de fleste danskere fra at være katolikker til at være protestanter. Dermed stoppede også troen på skærsilden i den danske kirke. Men i Danmark er der stadig katolikker, som tror på skærsilden. Dog fortolker man skærsilden anderledes, end man gjorde på reformationstiden. Nogle fortolker f.eks. skærsilden som en selverkendelsesproces, man skal igennem, når man dør.

Kom med i Skærsilden

Tag med i Skærsilden og mærk angsten! Klik på lydfilen herunder.

Podcasten 'Kom med i Skærsilden' er tilrettelagt og produceret af Sanne Wiinblad Spanggaard Lundqvist.

Spørgsmål til debat

1) Folk i 1500-tallet var nødt til at tænke meget over, hvordan de opførte sig, fordi de var bange for at blive straffet i skærsilden. Hvad er man bange for i dag?

2) Er det lige så tydeligt, hvad der er rigtige og forkerte handlinger i dag, som det var på reformationstiden? Findes der forkerte handlinger i dag? Og hvad har de af konsekvenser?